HERSTART
ERKEND LOOPBAANCENTRUM VOOR (EX-)TOPSPORTERS
>> Herstart in de media

Bloso besliste, samen met de VDAB, om een programma op te zetten voor topsporters die, al dan niet noodgedwongen, willen
nadenken over hun toekomst na de topsport. Het systeem valt onder de regeling van loopbaancheques gefinancierd door de Vlaamse
overheid.

Gezien de heel specifieke leefwereld van topsporters, vond Bloso het noodzakelijk om voor dit project met een beperkt aantal erkende
loopbaancentra samen te werken. Daarom organiseerde Bloso een selectieronde waaruit 8 centra als de beste voor geheel Vlaanderen
werden aangeduid. De voornaamste criteria waren de kwaliteit van de begeleiding en affiniteit hebben met (top)sport.

Het laatste kwartaal van 2014 werden de toekomstige begeleiders onderworpen aan een grondige opleiding georganiseerd door Bloso
(coördinatie door mevr. Ellen Schouppe). Het voornaamste doel was een perfect inzicht te krijgen in het fenomeen topsport alsook in de
diversiteit aan sporten met hun respectievelijke gevolgen op het leven van de topsporter.
De verschillende workshops werden geleid door heel wat prominente sprekers uit
de Belgische topsportwereld: 
Als eerste kwam De Hr. Paul Rowe (algemeen directeur van Bloso) aan de beurt
over de verwachtingen en doelstellingen van het project en de evoluties binnen de
topsport in Vlaanderen. De Hr. Frans Van den Wyngaert (voormalig
topscheidsrechter en op vandaag directeur van de Topsportschool in Wilrijk)
leidde ons door het dagelijkse leven van jonge mensen die hun studies in het
middelbaar onderwijs combineren met intensieve trainingen.
We konden ons ook persoonlijk inleven door het bijwonen van trainingen van de
elitezwemmers (olv De Hr. Ronald Gaastra),  de eliteturnsters (olv De Hr. Yves
Kieffer) en het Belgisch nationaal vrouwen hockeyteam (olv toptrainer Pascal
Kina) waar de headcoaches ons ook achter de schermen brachten.
Hoogleraar sportpsychologie aan de VUB professor Paul Wylleman en
delegatieleider van het BOIC de Hr. Eddy De Smedt brachten ons nog meer
inzichten over de leefwijze van de topsporters.
Het uiteindelijke doel van de 8 uur begeleiding, situeert zich in het bijstaan van de topsporter in het verwerven van de nodige inzichten
om jobdoelen in de toekomst te realiseren. ‘Wie ben ik?’, ‘wat kan ik?’, ‘wat wil ik? zijn vragen waarop een antwoord wordt geboden om
dan uiteindelijk tot een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) te komen.

De redenen om tot een loopbaanbegeleiding te komen, kunnen heel divers zijn. De meest voor de hand liggende is natuurlijk ‘einde
carrière’ zijn. Zo zijn er zeker topsporters die bv. als doel hebben Rio te halen en dan te stoppen wegens leeftijd. Anderzijds kan het ook
drukverlagend werken als men een duidelijk beeld heeft over de toekomst na de sport en er zijn coaches die vragende partij zijn om
deze zorgen weg te nemen. Een andere groep situeert zich uiteraard uit gedwongen stoppers omwille van medische redenen of
kwetsuren. We kunnen topsporters ook helpen bij de beslissing om al dan niet hun carrière in de topsport verder te zetten.
De doelgroep is zeer breed en situeert zich bij alle sporters die op een of andere manier een
groot deel van hun leven opofferen voor hun sport, al dan niet in combinatie met studies of een
job. Wie met dergelijke vraag zit en meer informatie wenst, kan zich altijd richten tot Bloso
(mevr. Ellen Schouppe) of tot ons kantoor Herstart, Jacob van Arteveldestraat 3 bus 1.1, 8800
Roeselare, 051 22 06 58, www.herstart.be.

Herstart staat in voor loopbaanbegeleiding en outplacement en maakt deel uit van Auxilios
bvba, www.auxilios.be. Auxilios is een HR-dienstverlener die zich profileert als onafhankelijke
externe personeelsdienst voor bedrijven.

De begeleidingen van topsporters zullen uitgevoerd worden door De Hr. Dirk Vandemaele,
zaakvoerder. 
“Onze dienstverlening probeert op elk vlak de beste te zijn en de vereenzelviging met
topsporters, die alleen tevreden zijn met de kampioenstitel of de gouden medaille, was dan ook
heel eenvoudig. Regelmatig komen getuigenissen van ex-topsporters in de media die bewijzen
dat er een heel grote nood is aan hulp en begeleiding naar een nieuw professioneel leven. We
zijn ervan overtuigd dat we klaar zijn om onze helden van vandaag daarbij te helpen.”

Meer info?
Neem contact op met Dhr. Dirk Vandemaele, zaakvoerder
dirk.vandemaele@auxilios.be of 0478 60 64 23

FLYER

© 2016 Auxilios bvba - Jacob van Arteveldestraat 3 bus 1.1 - 8800 Roeselare - info@herstart.be - T 051 22 06 58   
>> Home
Jacob van Arteveldestraat 3 bus 1.1
8800 Roeselare
051 22 06 58
info@herstart.be