LOOPBAANBEGELEIDING
Inhoud van de sessies 

v fase 1
- In kaart brengen van de vaardigheden en competenties (wat kan ik?)
- Stilstaan bij de persoonlijkheid (wie ben ik?)
- Bepalen van de “droomjob” (wat wil ik?)
- Op zoek gaan naar de drijfveren en motivatoren

v fase 2
- Concretiseren van de veranderingen die uw medewerker in de huidige
job wil en bepalen of er nood is aan extra opleidingen, workshops, ...
De coach reikt uw medewerker de nodige instrumenten aan om hier tot de
juiste inzichten te komen.

v fase 3
- Opstellen van persoonlijk ontwikkelingsplan. Hierin geven we weer
welke stappen uw medewerker moet ondernemen om de vooropgestelde
veranderingen te bereiken en hoe men dit concreet zal doen.

v fase 4
- Evaluatie van de begeleiding en nagaan waar er nog bijsturing nodig is.
- Uw medewerker kan in het kader van deze begeleiding nog tot maximaal 1
jaar na het afsluiten van het traject beroep doen op zijn coach voor een
opvolgingsgesprek.

Wat?


Voor wie?


Sessies


Praktisch


Getuigenissen


Contact
© 2016 Auxilios bvba - Jacob van Arteveldestraat 3 bus 1.1 - 8800 Roeselare - info@herstart.be - T 051 22 06 58   

Jacob van Arteveldestraat 3 bus 1.1
8800 Roeselare
051 22 06 58
info@herstart.be
>> Home