Voordelen van het zelf aanbieden van outplacementbegeleiding aan uw
ontslagen werknemer?

Geeft u dat geld liever niet uit? Besef dan wel dat een outplacementaanbod voor ontslagen werknemers al
snel een aantal voordelen biedt voor uw onderneming:

ü Hoewel het een verplichting is, geeft u met het aanbieden van deze begeleiding het teken dat u uw
medewerker, ondanks het ontslag, weer op weg wil helpen naar een nieuwe job.
ü Uw hulp heeft een positieve impact op de sfeer en de motivatie bij de personeelsleden die wél blijven.
ü Uw onderneming wint aan positief imago, zowel intern als extern.
ü De kosten voor outplacement zijn beroepskosten die u fiscaal mag aftrekken.

Waarom Herstart als partner in outplacementbegeleiding kiezen?

ü U hoeft slechts per opgestarte fase te betalen.
De afrekening gebeurt telkens wanneer een fase wordt opgestart. Wanneer een fase niet wordt
opgestart om welke reden ook, is het betreffende bedrag niet verschuldigd. In het kader van
outplacement, heeft Herstart een samenwerkingscontract met VDAB, Fedustria, Vormelek en Syntra
West.

ü De coaches van Herstart zijn in het bezit van het CERTO-certificaat dat bewijst dat
kwaliteit voorop staat bij onze begeleiding van de betrokken bedrijven en werknemers.
http://www.federgon.be/outplacement/certificering/

ü Tijdens de outplacementbegeleiding geniet uw ontslagen werknemer van een professionele
begeleiding van coaches met een ruime ervaring. De coaches van Herstart zijn hoger
opgeleid en hanteren een mature aanpak waardoor de begeleiding zoveel mogelijk op de
specifieke noden van de werknemer wordt afgestemd. Herstart bestaat uit een divers
multidisciplinair team van onder andere economisten, psychologen, pedagogen en
taalkundigen.

ü Herstart is een project van Auxilios dat op zijn beurt een HR-kantoor is met een uitgebreid
netwerk binnen de arbeidsmarkt. Auxilios hanteert daarnaast ook een nauwe samenwerking 
met instanties zoals specifieke federaties, sectorfondsen, VDAB, Forem, … die kunnen
bijdragen tot een vluggere herintegratie in de arbeidsmarkt. 
OUTPLACEMENT
Wat?


Voor wie?


Programma


Voordelen


Getuigenissen


Contact> Vrijwillige outplacement


© 2016 Auxilios bvba - Jacob van Arteveldestraat 3 bus 1.1 - 8800 Roeselare - info@herstart.be - T 051 22 06 58   

Jacob van Arteveldestraat 3 bus 1.1
8800 Roeselare
051 22 06 58
info@herstart.be
>> Home