Voordelen van het vrijwillig aanbieden van outplacementbegeleiding aan uw
ontslagen werknemer?

Geeft u dat geld liever niet uit? Besef dan wel dat een outplacementaanbod voor ontslagen werknemers al snel een
aantal voordelen biedt voor uw onderneming:

Het gesprek over het ontslag verloopt vlotter.
U beperkt het risico op conflicten.
Uw hulp heeft een positieve impact op de sfeer en de motivatie bij de personeelsleden die wél blijven.
Uw onderneming wint aan positief imago, zowel intern als extern.
De kosten voor outplacement zijn beroepskosten die u fiscaal mag aftrekken.

Waarom Herstart als partner in outplacementbegeleiding kiezen?

       De coaches van Herstart zijn in het bezit van het CERTO-certificaat dat bewijst dat kwaliteit voorop staat
bij onze begeleiding van de betrokken bedrijven en werknemers.
http://www.federgon.be/outplacement/certificering/

  Volgens een recente studie van Federgon vinden twee op de drie werknemers een nieuwe job via 
outplacement. Bovendien bedraagt de slaagkans tot een nieuwe job via individueel outplacement 81,5%.

  In het kader van outplacement, heeft Herstart een samenwerkingscontract met VDAB, Fedustria, Vormelek
en Syntra West.

  Tijdens de outplacementbegeleiding geniet uw ontslagen werknemer van een professionele begeleiding van
coaches met een ruime ervaring. De coaches van Herstart zijn hoger opgeleid en hanteren een mature
aanpak waardoor de begeleiding zoveel mogelijk op de specifieke noden van de werknemer wordt
afgestemd. Herstart bestaat uit een divers multidisciplinair team van onder andere economisten,
psychologen, pedagogen en taalkundigen.

  Herstart is een project van Auxilios dat op zijn beurt een HR-kantoor is met een uitgebreid netwerk binnen
de arbeidsmarkt. Auxilios hanteert daarnaast ook een nauwe samenwerking  met instanties zoals specifieke
federaties, sectorfondsen, VDAB, Forem, … die kunnen bijdragen tot een vluggere herintegratie in de
arbeidsmarkt. 
OUTPLACEMENT
Wat?


Voor wie?


Programma


Voordelen


Getuigenissen


Contact> Verplichte outplacement


© 2016 Auxilios bvba - Jacob van Arteveldestraat 3 bus 1.1 - 8800 Roeselare - info@herstart.be - T 051 22 06 58   

Jacob van Arteveldestraat 3 bus 1.1
8800 Roeselare
051 22 06 58
info@herstart.be
>> Home