OUTPLACEMENT
Wanneer kan ik outplacementbegeleiding aanbieden?

v Vrijwillig aanbod op maat

Naast de wettelijke verplichtingen die een werkgever heeft om outplacementbegeleiding aan te bieden aan ontslagen
werknemers boven de 45 jaar, in het kader van een faillissement of herstructurering hebt u ook de mogelijkheid om
outplacementbegeleiding vrijwillig aan te bieden.

Dit vrijwillig aanbod valt onder de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 51 van 10 februari 1992 betreffende
outplacement.
Contacteer ons gerust vrijblijvend indien u verdere informatie rond outplacementbegeleiding
wenst.

U kan er zelf voor kiezen outplacement aan te bieden aan
uw werknemer wanneer:
uw ontslagen werknemer jonger is dan 45 jaar,
uw ontslagen werknemer minder dan halftijds werkt,

minder dan 1 jaar ononderbroken dienstanciƫnniteit
heeft op het moment van het ontslag.

Opgelet: indien de ontslagen medewerker die minder dan
halftijds werkt of die niet meer beschikbaar moet zijn voor
de arbeidsmarkt, op eigen initiatief vraagt naar een
outplacementbegeleiding moet u alsnog verplicht het
aanbod doen aan de ontslagen werknemer.
Wat?


Voor wie?


Programma


Voordelen


Getuigenissen


Contact> Verplichte outplacement


© 2016 Auxilios bvba - Jacob van Arteveldestraat 3 bus 1.1 - 8800 Roeselare - info@herstart.be - T 051 22 06 58   

Jacob van Arteveldestraat 3 bus 1.1
8800 Roeselare
051 22 06 58
info@herstart.be
>> Home