LOOPBAANBEGELEIDING
Klachtenprocedure loopbaanbegeleiding Herstart
Deze procedure beschrijft de werkwijze die moet worden gevolgd wanneer een deelnemer een klacht wenst neer te
leggen over de aangeboden begeleiding.
Enkel klachten die voortvloeien uit de praktische aanpak van Herstart, waarbij de deelnemer kan aantonen dat hij/zij
op de een of andere manier een nadeel voor zichzelf kan bewijzen, zullen ontvankelijk worden verklaard.

Te volgen procedure:

Algemene klachtenprocedure VDAB
Klachten over de loopbaanbegeleiding (zowel door de burger als door een centrum) kunnen schriftelijk, telefonisch of
via elektronische post ingediend worden bij de VDAB.
Men kan terecht bij VDAB via
       1. de website: www.vdab.be/vdab/klachten.shtml

       2. de servicelijn: 0800 30 700

De klacht komt terecht bij de Dienst Klachtenmanagement. De klacht wordt inhoudelijk verder behandeld door de
centrale expert regie en de projectopvolger in de provincie. Alle partijen worden gehoord via telefoon of mail. De
projectopvolger en expert regie proberen samen met de klant en het loopbaancentrum tot een oplossing te komen.
De burger krijgt het officiƫle antwoord steeds via de dienst klachtenmanagement.
Voor de burger wordt er via Mijn loopbaan eveneens een kanaal voorzien om contact met VDAB op te nemen voor
vragen en/of klachten.

Klachtenprocedure Vlaamse Ombudsdienst
Klachten over de loopbaanbegeleiding kunnen ook telefonisch of via elektronische post ingediend worden bij de
Vlaamse Ombudsdienst.
Dit kan via:
Telefonisch: 0800 240 50 of 02 552 48 48
Fax: 02 552 48 00
Mail: info@vlaamseombudsdienst.be

1.
De deelnemer overhandigt de klacht schriftelijk aan de consulent(e).
2.
Indien de klacht rechtstreeks betrekking heeft op de persoonlijke invulling van de consulent(e), kan de deelnemer de klacht rechtstreeks richten tot de zaakvoerder van Auxilios bvba.
3.
De deelnemer ontvangt binnen de 7 kalenderdagen een ontvangstbericht van de klacht met de vermelding op welke manier de klacht verder zal worden behandeld.
4.
De deelnemer zal een schriftelijk antwoord bekomen op de klacht ten laatste 21 dagen na het indienen van de klacht.
5.
Indien de behandeling van de klacht meer tijd zou vragen, zal de deelnemer hiervan op de hoogte gebracht worden door de behandelaar en zal de termijn van 45 dagen steeds gerespecteerd worden.

Wat?

Voor wie?

Sessies

Praktisch

Getuigenissen

Klachten-procedure


Contact


© 2016 Auxilios bvba - Jacob van Arteveldestraat 3 bus 1.1 - 8800 Roeselare - info@herstart.be - T 051 22 06 58   
>> Home
Jacob van Arteveldestraat 3 bus 1.1
8800 Roeselare
051 22 06 58
info@herstart.be