OUTPLACEMENT
Wat?


Voor wie?

Programma
Algemeen
Per fase


Voordelen


Getuigenissen


Contact

Tijdens de outplacementbegeleiding worden onder meer volgende thema's
grondig aangepakt voor de werkzoekende:
1. Wat zijn mijn rechten en plichten als werkzoekende?
2. Bij welke verschillende instanties kan ik terecht?
3. Welke verschillende beroepen en sectoren bestaan er? Hoe ziet de
    arbeidsmarkt er vandaag uit? Welke opleidingen kunnen mij
    ondersteunen om een nieuwe functie aan te nemen?
4. Hoe en waar vind ik vacatures? Welke informatiekanalen kunnen mij
    hierbij helpen?
5. Hoe bouw ik een professioneel netwerk uit?
6. Van welke tewerkstellingsmaatregelen kunnen zowel ik als mijn nieuwe
     potentiĆ«le werkgever gebruik maken?
7. Hoe schrijf ik een krachtige motivatiebrief en stel ik een persoonlijk cv
    op?
8. Hoe start ik een zelfstandige activiteit op?
9. Hoe pak ik een sollicitatie aan? Hoe verloopt een sollicitatieprocedure en
    wat wordt van mij verwacht?
10. Welke soort contracten bestaan er?
Programma wettelijk verplichte outplacementbegeleiding- Algemeen

We concentreren ons op 4 centrale vragen.
Wie ben ik? - Wij coachen de werknemer naar zelfinzicht in zijn eigen persoonlijkheid en maken een persoonlijke
balans met hem op.
  Wat kan ik? - We maken samen met de werknemer een analyse van zijn vaardigheden en kennis die hij kan
gebruiken in een nieuwe functie. 
Wat wil ik? - We ondersteunen de werknemer bij het inschatten van zijn professionele situatie en de (her)
oriƫntatie naar een passende job.
  Wat doe ik? - We begeleiden de werknemer in het opstellen van een doelgericht actie - en ontwikkelingsplan en
het nemen van de juiste loopbaanbeslissingen. 


We ondersteunen hem gedurende het volledige sollicitatieproces en leren hem de juiste sollicitatietechnieken aan.

Naast professioneel advies kan de werknemer ook terugvallen op psychologische en morele ondersteuning.
Ook bij de opstart van een nieuwe job, begeleiden wij de werknemer tijdens de eerste weken om de integratie op de
nieuwe werkvloer zo succesvol mogelijk te maken.
Ook buiten de begeleiding kan de werknemer rekenen op de coaches van Herstart voor persoonlijk advies.

Deze begeleiding  stopt op het ogenblik dat de ex-werknemer een nieuwe betrekking gevonden heeft, of een
beroepsbezigheid als zelfstandige heeft opgestart. De begeleiding kan worden hervat indien de ex-werknemer binnen een
periode van 3 maanden na de nieuwe indiensttreding deze betrekking opnieuw verliest. De begeleiding neemt sowieso
een einde na het verstrijken van de 12 maanden na de aanvang.

Herstart  probeert de begeleiding  zo dicht mogelijk bij de woonplaats van de werknemer aan te bieden.

Indien u als werkgever uw ontslagen werknemer geen geldig outplacementaanbod doet,  dan is de ontslagen werknemer
verplicht zelf een aanvraag bij u in te dienen.  Wanneer u uw verplichtingeninzake outplacementbegeleiding  niet nakomt,
bent u verplicht een boete van 1800 EUR te betalen ten gunste van de RVA .

Het programma per fase vind je hier.


Contacteer ons gerust vrijblijvend indien u verdere informatie rond outplacementbegeleiding wenst.
© 2016 Auxilios bvba - Jacob van Arteveldestraat 3 bus 1.1 - 8800 Roeselare - info@herstart.be - T 051 22 06 58   
>> Home
Jacob van Arteveldestraat 3 bus 1.1
8800 Roeselare
051 22 06 58
info@herstart.be